Harvest ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์กว่า 39 ปี ของทางโรงงาน ที่ใส่ใจคุณค่าของวัสดุจากธรรมชาติที่เรานำมาใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด

สิ่งที่ HARV ทำคือการออกแบบและผลิตสินค้า ที่ให้ความสำคัญกับทั้งสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และชุมชน โดยเราเริ่มจากเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราถนัดก่อน

กระบวณการความคิดในการทำสิ่งต่างๆของแบรนด์ ประยุกต์มาจากแนวคิด Circular Economy เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คิดถึงเรื่องสุขภาพของผู้ใช้งาน และสนับสนุนการจ้างงานคนไทย

Mission:
สร้างมาตรฐานที่ดีด้านการใส่ใจสุขภาพคนและสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจ

Vision:
เรามุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณของสิ่งแวดล้อมให้แก่คนรุ่นหลัง

Business Philosophy (Rinen):
เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

Resource & Raw Material Processing

วัสดุทางเลือกแทนไม้ (wood substitute)

หลังจากที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราทางภาคใต้ของไทย กรีดยางพาราไปขาย เพื่อผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ทำจากยางแล้วจนหมด ชาวสวนยางก็จะโค่นต้นยางที่ไม่สามารถให้นำ้ยางได้แล้ว เพื่อปลูกต้นยางใหม่ โดยต้นยางพาราเป็นไม้ที่ ปลูกง่ายและเติบโตเร็ว สามารถกลับมาให้ผลผลิตกับเกษตรกรได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนต้นยางที่เพิ่งโค่นมานั้น ถูกนำไปขายให้โรงเลื่อยเพื่อคัดแยกไม้ และนำตัวลำต้นของไม้ยางส่งไปยังโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ยางพารา ส่วนกิ่งก้านของไม้ยาง ที่เคยเป็นเศษเหลือทิ้งนั้น ได้ถูกทำให้กลับมามีชีวิต มีคุณค่าใหม่ โดย Supplier ของเรา ได้นำเศษไม้เหล่านั้น มาย่อยให้เล็กลง ผสมกาวคุณภาพดีที่มีการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ต่ำ หรือ ไม่มีเลย และบีบอัดด้วยความดันสูง เกิดเป็นไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดคุณภาพสูง โดยที่การผลิตไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดนั้น มีความสูญเสีย (Waste) น้อยมาก เนื่องจากเศษไม้ที่เกิดจากตัดแต่งแผ่นปาร์ติเกิ้ลบอร์ด สามารถนำกลับไปเป็นวัตถุดิบต้นทางเพื่อผลิตไม้ปาร์ติเกิ้ลบอร์ดแผ่นใหม่ได้ และสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เช่นกัน

การปิดผิวของปาร์ติเกิ้ลบอร์ดนั้น Supplier ของเราเลือกใช้การปิดผิวกระดาษชุบเรซิ่นที่มีส่วนผสมของสารเมลามีนแต่ไม่มีสารฟอร์มัลดีไฮด์ มาผ่านการปิดผิวด้วยความร้อนสูง ด้วยเครื่อง Short Cycle Press ทำให้ผิวกระดาษชุบเรซิ่นยึดแน่นเป็นเนื้อเดียวกันกับแผ่นปาร์ติเกิ้ลบอร์ด เพิ่มความสามารถให้ แผ่นปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ทนทานต่อการขีดข่วน ไม่ซึมซับน้ำ อีกทั้งทนต่อกรด ป้องกันการทำลายผิวหน้าไม้จากสารเคมี ได้ดีกว่าวัสดุปิดผิวประเภทกระดาษฟอยล์ หรือพีวีซี ทำให้แผ่นปาร์ติเกิ้ลบอร์ดมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นจากเดิมมาก

นอกจากปาร์ติเกิ้ลบอร์ดที่เรานำมาใช้เป็นวัสดุหลักแล้ว เรามีแผนที่จะนำวัสดุอื่นๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆเข้ามาร่วมใช้ในสินค้าของเราด้วย อย่างเช่น วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เอง โดยไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติ, วัสดุจาก Waste ต่างๆ เช่น วัสดุที่ทำจากขี้เลื่อย กากกาแฟ, หรือวัสดุที่ทำมาจากการรีไซเคิลพลาสติก เป็นต้น

ทั้งนี้วัสดุที่เรานำมาใช้กว่า 90% เป็นวัสดุที่ผลิตโดยโรงงานของคนไทย ในประเทศไทย เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการไทย และช่วยกระจายรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วย

วัสดุที่ได้จากการ Upcycle & Recycle
วัสดุที่เป็น Waste จากธรรมชาติ เช่น ขี้เลื่อย กากกาแฟ
วัสดุที่สามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้เอง
วัสดุที่ Recycle มาจากพลาสติก

Design

ดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์แต่ละตัวของเรานั้น ถูกสร้างสรรค์มาอย่างดี ทั้งในเรื่องของความสวยงาม ฟังค์ชั่น และแม้กระทั่งการใช้ไม้แต่ละแผ่นอย่างรู้คุณค่า กล่าวคือดีไซเนอร์ของเรา ดีไซน์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ไม้ ให้ไม้แต่ละแผ่นถูกใช้งานมากที่สุด คืออย่างน้อย 80% ของไม้หนึ่งแผ่นต้องสามารถใช้งานกับเฟอร์นิเจอร์รุ่นเดียวกันได้ ส่วนที่เหลือก็สามารถนำไปทำเฟอร์นิเจอร์รุ่นอื่นๆ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดเล็กลงมา และเรายังนำแนวคิดนี้ ไปใช้กับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยการใช้อย่างรู้คุณค่าเช่นกัน

ทีม Designer ของเราตระหนักดีว่า สิ่งที่ก่อให้เกิด Waste มากที่สุด แท้จริงแล้วไม่ใช่ Waste จากวัสดุหรือพลังงานที่ใช้ในการผลิตสินค้า หากแต่เป็นตัวสินค้า ที่ถูกผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้ กลายเป็น Dead Stock ที่ถูกทิ้งไว้ท้ายโกดังสินค้า เพราะสินค้าเหล่านั้น สิ้นเปลืองทั้งวัสดุ พลังงานจากทั้งDesigner คนงาน เครื่องจักร ในการออกแบบและผลิต รวมถึงสิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บสต้อคสินค้าอีกด้วย ทีม Designer ของเราจึงออกแบบอย่างรอบคอบ ลองผิด ลองถูก เพื่อให้ได้สินค้าที่สวยงาม คุณภาพดี ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า และผลิตแบบ Pre-order / just in time รอสินค้าประมาณ 3-4 สัปดาห์

Manufacturing Process

การผลิตของเราแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ การตัด ติดขอบ และเจาะ ในทั้ง 3 ขั้นตอนล้วนมี Waste ต่างๆที่ออกมา โดยเฉพาะฝุ่นและขี้เลื่อยไม้ ซึ่งทางโรงงานของเรามีการดักเก็บใส่ถุงขนาดใหญ่ไว้อย่างดี หลังจากนั้น จะขายต่อไปให้ โรงผลิตธูปเพื่อใช้ในการทำธูป หรือโรงผลิตน้อตกรู เพื่อนำไปเช็ดคราบน้ำมันแล้วนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี นอกจากนั้น เรายังสามารถนำกลับไปเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย ทำให้ไม่เหลือฝุ่น ที่ต้องนำไปฝังหรือทิ้งตามธรรมชาติ

นอกจากฝุ่น แล้วยังมี Waste ของแต่ละขึ้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. การตัด: เศษไม้ขนาดเล็ก เราจะนำเป็นผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตเป็นส่วนประกอบที่มีขนาดเล็กของเฟอร์นิเจอร์ หรือเศษไม้ที่ไม่สามารถนำไปผลิตสินค้าชิ้นเล็กอื่นๆได้ เรานำไปใช้ประโยชน์ ได้โดยการนำไปใช้เป็นแผ่นรองกันกระแทกในการแพ็คสินค้า
  2. การติดขอบ: เศษของขอบชิ้นเล็กๆ มีจ้างรถมารับไปกำจัดอย่างถูกวิธี แต่ตอนนี้เราเริ่มทดลองนำมา Upcycle โดยการขึ้นรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
  3. การเจาะ: หากเกิดการเจาะผิดพลาด แม้จะไม่สามารถนำไปใช้ผลิตสินค้า ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ แต่เราสามารถนำกลับไปใช้ โดยการตัดให้มีขนาดเล็กลง เพื่อทำสินค้าขนาดเล็กได้

Packing & Delivery

การจัดส่งสินค้าขนาดเล็กทั่วประเทศ และสินค้าขนาดใหญ่สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด เราเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งใกล้โรงงานของเรา เพื่อประหยัดพลังงานและน้ำมันของรถส่งของโรงงานของเรา และผู้ให้บริการขนส่งสามารถบรรทุกของครั้งละมากๆ หรือเต็มคันรถจากสาขาไปส่งที่โกดังรวม เพื่อคัดแยกสินค้าที่ต้องไปส่งไปบริเวณใกล้ๆกัน เพื่อใช้เส้นทางที่ประหยัดพลังงานและน้ำมันของผู้ให้บริการขนส่งมากที่สุดได้

การจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ สำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล เรามีบริการจัดส่งสินค้าและประกอบติดตั้งให้ถึงบ้าน คอนโด หรือออฟฟิศ ของคุณ เพื่อเป็นการลด packaging อีกด้วย

พร้อมบริการพิเศษ ในการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เก่าของลูกค้าที่ไม่ใช้แล้ว ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนออกมาจากบ้านคุณลูกค้าให้ด้วย

 

After Life

Re-use

สำหรับสินค้าที่เก่าที่ยังใช้งานได้ เรามีบริการรับสินค้าจากบ้านลูกค้า ตอนที่ไปสินค้าชิ้นใหม่ของเรา และนำไปบริจาคให้ฟรี

Re-Furbish*

สำหรับสินค้าที่เก่าและชำรุดแต่ลูกค้ายังต้องการที่จะใช้งานต่อ เรามีบริการรับซ่อมสินค้า โดยลูกค้าสามารถนำมาให้เราซ่อมที่โรงงานได้ หรือให้เราไปรับสินค้าจากบ้านมาซ่อม แล้วนำกลับไปส่งถึงบ้านให้ได้
สำหรับสินค้าเก่าที่ลูกค้าไม่ต้องการแล้ว หากอยู่ในสภาพที่ยังพอใช้งานได้ หรือเสียหายไม่มากเกินไป เรามีบริการรับสินค้าจากบ้านลูกค้า ตอนที่ไปสินค้าชิ้นใหม่ของเรา ให้ฟรี หรือลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการให้เราไปรับสินค้าเก่าถึงบ้าน เราจะนำสินค้าเก่าเหล่านั้นมาซ่อม ทำความสะอาด แต่งสี และบริจาคให้กับ โรงเรียน วัด บ้านผู้ยากไร้ ชุมชนที่ห่างไกล หรือผู้ที่จำเป็นต้องใช้ แต่ไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อของเหล่านี้ไปใช้ หรือนำมาขายเป็นสินค้ามือสองในราคาย่อมเยาว์ สำหรับผู้มีรายได้น้อย

Re-manufacture

สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายแล้ว ไม่สามารถนำไปซ่อมให้ใช้งานได้ เราจะแยกชิ้นส่วน แล้วคัดเลือกชิ้นส่วนที่ยังใช้งานได้ มาตัดส่วนที่เสียหายออกเพื่อทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็ก เพื่อบริจาค และขายเป็นสินค้ามือสองในราคาที่ย่อมเยาว์ต่อไป