HARV เก้าอี้สตูล PETAL Stool W35xD35xH47 DS-3501

Original price was: ฿3,600.Current price is: ฿2,900.

ผลิตจากการ Upcycled ไม้ชิ้นเล็กที่เหลือจากการตัดเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ในโรงงาน

5 in stock