Monthly Archives: December 2023

4 ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นกับตู้เสื้อผ้า

ตู้เสื้อผ้าเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์สามัญประจำบ้าน เพราะ “เครื่องแต่งกาย” สำหรับมนุษย์แล้วถือว่าเป็น 1 ในปัจจัย 4 ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน การว่าเสื้อผ้าจะมีมากหรือมีน้อย การมีตู้เสื้อผ้าก็เป็นอะไรที่ขาดไปไม่ได้เลยโดยเด็ดขาด ด้วยประโยชน์ของการจัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบ ปกป้องไม่ให้เสื้อผ้าโดนฝุ่นเกาะ ไม่ทำให้เสื้อผ้ายับยู่ยี่จากการวางกอง ๆ กันไว้ และช่วยให้สามารถค้นหาเสื้อผ้าที่ต้องการได้โดยง่าย วันนี้เรานำเรื่องราวของข้อผิดพลาด ที่มักจะเจอจากการเลือกซื้อตู้เสื้อผ้า ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย !!! 1. ความสูงของตู้เสื้อผ้าไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน เริ่มต้นกันที่ความสูงของตู้เสื้อผ้า โดยทั่วไปแล้วในทุก ๆ ภูมิภาค จะมีการออกแบบให้ตู้เสื้อผ้ามีขนาดสอดคล้องกับความสูงของประชากรในภูมิภาคนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนำตู้เสื้อผ้าของคนเอเชียไปเทียบกับคนยุโรป จะเห็นได้ชัดถึงความสูงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังนั้นในการเลือกซื้อตู้เสื้อผ้าควรคำนึงถึงเรื่องของความสูงทุกครั้ง เพราะการที่มีตู้ที่สูงเกินความจำเป็น ก็อาจทำให้ในการหยิบสิ่งของที่เก็บเอาไว้ชั้นบนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย การที่ต้องเขย่งหรือนำอะไรมาวางปีนขึ้นไปเพื่อหยิบของ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นเลือกที่พอดีตัวจะดีที่สุด 2. ภายในตู้เสื้อผ้ามีความสว่างไม่เพียงพอ ถึงแม้ในตู้เสื้อผ้าในปัจจุบัน จะมีบางรุ่นที่มีการติดตั้งหลอดไฟอัตโนมัติเอาไว้ เมื่อเปิดตู้แล้วจะทำให้สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในตู้ได้อย่างชัดเจน แต่หนึ่งในสิ่งสำคัญไม่ได้มีเพียงความสว่างเท่านั้น แสงแดดเป็นอีกหนึ่งในสิ่งสำคัญของตู้เสื้อผ้า เพราะการที่เราเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วมีแสงจากภายนอกเพียงพอ จะช่วยฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นอับกับเครื่องแต่งกายที่จัดเก็บเอาไว้ ซึ่งในส่วนนี้จะต้องเลือกตำแหน่งการวางตู้เสื้อผ้าให้เหมาะสม หรือถ้ามีกำลังทรัพย์มากพอ ก็เลือกตู้เสื้อผ้าแบบที่มีไฟติดตั้งเอาไว้ก็จะตอบโจทย์เช่นเดียวกัน 3. […]